دبیرخانه همایش ملی بهبود محیط کسب و کار

تلفن: 88224718

فکس: 88224718

ایمیل: BEI@UT.AC.IR

آدرس: تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان شانزدهم - دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - طبقه دوم - دبیرخانه همایش

Refresh Code