حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده نقره ای
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
سازمان بورس و اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار تهران
بانک صادرات ایران
بانک تجارت
بانک سپه
بانک صنعت و معدن
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق کارآفرینی امید
مبلمان اداری آریکا
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده نقره ای
روزنامه اقتصادی آسیا