مشارکت دبیرخانه دومین همایش ملی کسب و کار در بزرگداشت روز صنعت و معدن
1394-04-09
مشارکت دبیرخانه دومین همایش ملی کسب و کار در بزرگداشت روز صنعت و معدن

دبیرخانه دومین همایش ملی بهبود کسب و کار در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن که با حضور معاون اول ریاست جمهوری (جناب آقای مهندس جهانگیری)، وزیر محترم صنعت و معدن (آقای مهندس نعمت زاده) ، رؤسای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران  با هدف تقدیر از فعالان و پیشکسوتان صنعت و معدن و...  مورخ 9 تیر ماه  در سالن اجلاس سران (که پذیرای بالغ بر 800 نفر بود) برگزار شد، با اخذ غرفه 12متری در نمایشگاه جانبی، جهت اطلاع رسانی به مخاطبین صنعت و معدن و مذاکره با مدیران حاضر در سالن اجلاس سران حضور پیدا کرد . غرفه کسب و کار مورد اسقبال علاقه مندان  صنعت و معدن قرار گرفت و مدیران مذکور برای مشارکت و حضور فعال سازمانی علاقمندی خودشان را نشان دادند.

 

بزرگداشت روز صنعت و معدن