برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آشنایی با الگوها و الزامات فنی و اجرایی استقرار پنجره‌ واحد و ایستگاه‌های واحد خدمات‌دهی (OSS)
1394-05-26 08:00-10:00
40
1,000,000 ریال
0
2 آشنایی با روش ارزیابی اثر قوانین (RIA)
1394-05-26 10:00-12:00
40
1,000,000 ریال
0
3 دولت الکترونیک در ایران: ساختار، عملکرد و الزامات توسعه در نهادهای اقتصادی کشور
1394-05-26 12:00-14:00
40
1,000,000 ریال
0
4 اصلاح نظام مجوزدهی: روشها، الزامات و چالشهای اجرایی
1394-05-26 14:00-16:00
40
1,000,000 ریال
0
5 ارزیابی نقش سامانه جامع گمرک در تسهیل تجارت فرامرزی
1394-05-26 16:00-18:00
40
1,000,000 ریال
1
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.