بسته های حمایتی

بسته های حمایت مالی

برای هماهنگی مستقیم و کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس محمد قنبری (مدیر ارتباطات کمیته اجرایی) با شماره 88101779 و یا 09121994265 تماس حاصل فرمایید.