• سال 94
  • دکتر روحانی
  • سازمان کنفرانس

 

دومین همایش بهبود محیط کسب و کار با همکاری معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با اهداف تبیین دستاوردها و برنامه دستگاه های اجرایی در حوزه بهبود محیط کسب وکار،  ارزیابی و شناسایی روش‌های ارتقای کیفیت نهادی و مقرراتی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار و امکان‌سنجی اجرای آن در کشور، بررسی نقش زیرساخت های الکترونیکی و اهمیت آن در بهبود محیط کسب و کار کشور و شناسایی الزامات و دستاوردها و آسیب شناسی ایجاد پنجره واحد کسب و کار در کشور با حضور دکتر طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور و نهاد ریاست جمهوری ایران و جمعی از صاحبنظران حوزه اقتصادی و کسب و کار 23 آذر ماه در سالن سران اجلاس برگزار شد.

 ادامه گزارش


 

فایل سخنرانی مرکز پژوهش های مجلس - دانلود

فایل سخنرانی وزارت جهاد کشاورزی - دانلود

فایل سخنرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت  - دانلود

فایل سخنرانی وزارت نیرو - دانلود 

فایل سخنرانی اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری - دانلود

فایل سخنرانی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران - دانلود

فایل سخنرانی سازمان امور مالیاتی کشور - دانلود

فایل سخنرانی شهرداری تهران- دانلود
  


"برنامه  دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار"

دریافت برنامه

 پوستر دومین همایش ملی بهبود کسب و کار


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان