1. دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار برگزار شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار را 23آذرماه سال 94 در سالن اجلاس سران برگزار کرد.
2. ادرس و برنامه همایش
23 آذر 1394 - سالن اجلاس سران کشور
3. تغییر تاریخ برگزاری همایش
زمان برگزاری همایش متعاقباً اعلام خواهد شد.
4. نتایج داوری اصل مقاله ها
نتایج داوری اصل مقاله های ارسالی، تا پایان روز 20 مرداد 94 اعلام خواهد شد
5. تمدید مهلت ارسال اصل مقاله
زمان ارسال مقاله کامل مربوط به 97 چکیده مقاله پذیرفته شده ، تا پایان روز 12 مرداد 94 تمدید شد.
6. اعلام نتایج داوری چکیده مقالات
نتایج داوری چکیده مقالات 22 تیر اعلام خواهد شد
7. مشارکت دبیرخانه دومین همایش ملی کسب و کار در بزرگداشت روز صنعت و معدن
حضور و مشارکت فعال و موثر دبیرخانه دومین همایش ملی کسب و کار در روز صنعت و معدن که در اجلاس سران کشور های اسلامی برگزار شد.
8. فرصت ارسال چکیده مقاله تمدید شد
پیرو درخواست مکرر مخاطبان همایش، مهلت ارسال چکیده مقاله تا پایان روز دوشنبه 8 تیر 94 تمدید گردید.
9. حضور در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
حضورو مشاکت فعال دبیر خانه دومین همایش ملی بهبودکسب و کار در بیست وپنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و بانکی که درتاریخ 10و11خردادماه سال جاری در مرکز اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.
10. عناوین کارگاههای جانبی همایش
کارگاه های جانبی همایش ملی بهبود محیط کسب و کار در 5 بخش مختلف اعلام شد.
11. بر اسامی اعضای کمیته علمی دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار افزوده شد
نخبگان و بزرگان عرصه اقتصاد از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، شورای گفتگو و دیگر سازمانها و موسسات گرد هم آمدند.
12. اولین جلسه شورای سیاستگذاری
اولین جلسه شورای سیاستگذاری دومین همایش بهبود محیط کسب و کار روز دوشنبه مورخ 94/01/24 برگزار شد.