عناوین کارگاههای جانبی همایش
1394-02-13
عناوین کارگاههای جانبی همایش

داوطلبین شرکت در کارگاه ها می توانند پس از ثبت نام در سامانه در قسمت "شرکت در کارگاههای آموزشی" کارگاه مورد نظر را انتخاب نمایند. لازم به ذکر است ارسال کد رهگیری پرداخت به آدرس bei@ut.ac.ir، جهت ثبت نام نهایی الزامی می باشد.

عناوین کارگاههای جانبی همایش

  1. آشنایی با الگوها و الزامات فنی و اجرایی استقرار پنجره‌ واحد و ایستگاه‌های واحد خدمات‌دهی (OSS)
  2. آشنایی با روش ارزیابی اثر قوانین (RIA)
  3. دولت الکترونیک در ایران: ساختار، عملکرد و الزامات توسعه در نهادهای اقتصادی کشور
  4. اصلاح نظام مجوزدهی: روشها، الزامات و چالشهای اجرایی
  5. ارزیابی نقش سامانه جامع گمرک در تسهیل تجارت فرامرزی