حضور در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
1394-03-12
حضور در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی

حضورو مشاکت فعال دبیر خانه دومین همایش ملی بهبودکسب و کار در بیست وپنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و بانکی که درتاریخ 10و11خردادماه سال جاری در مرکز اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.
بنا برگزارش واحد خبری دبیرخانه همایش،دبیرخانه دومین همایش ملی بهبود کسب و کار برای اطلاع رسانی و مخاطب شناسی با اخذ غرفه در نمایشگاه جانبی و اختصاص دو عدد کانتر در لابی سالن محل همایش ،که پذیرای بالغ برهزارو دویست نفر مشارکت کننده خاص داشته که ترکیبی از مدیران بانکها،بورس و سرمایه گذاری مشارکت داشتند حضور ومشارکت فعال داشت  واین همایش بهبود کسب و کار مورد استقبال علاقمندان درهمایش مذکور قرار گرفت و سازمانها وبانکها وافراد حقیقی و حقوقی برای مشارکت و حضور فعال خود را در این همایش اعلام امادگی کرده اند.

بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی

بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی1