اعلام نتایج داوری چکیده مقالات
1394-04-21
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات

با توجه به استقبال نویسندگان مقاله و تمدید تاریخ ارسال چکیده مقاله تا 8تیر ماه 94 ،  نتایج نهایی داوری چکیده مقاله های ارسالی 22 تیر ماه اعلام خواهد شد