نتایج داوری اصل مقاله ها
1394-05-17
نتایج داوری اصل مقاله ها

به استحضار می رساند نتایج داوری اصل مقاله های ارسالی، تا پایان روز 20 مرداد 94  اعلام خواهد شد، لطفا نویسندگان محترمی که مقاله شان نیاز به اصلاح و ویرایش دارد تا قبل از این تاریخ مقاله نهایی خود را از طریق سامانه بارگذاری نمایند.

لازم به ذکر است پذیرش نهایی مقاله ها در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار در 2 وضعیت پذیرش جهت ارائه و پذیرش جهت چاپ در مجموعه مقالات خواهد بود.