تغییر تاریخ برگزاری همایش
1394-05-19
تغییر تاریخ برگزاری همایش

 به استحضار می رساند تاریخ برگزاری دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار از 2 شهریور 94 تغییر خواهد داشت که متعاقباً از طریق سامانه به اطلاع عموم خواهد رسید.