ادرس و برنامه همایش
1394-09-18
ادرس و برنامه همایش

 

زمان برگزاری: 23 آذر 1394 - ساعت8:00 صبح الی 18:00

آدرس محل برگزاری: تهران - اتوبان چمران - پمپ بنزین ولنجک - خیابان یمن - سالن اجلاس سران 

  


"برنامه  دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار"

دریافت برنامه